Personen

Am Bachelor-Studiengang Angewandte Informatik sind beteiligt:

Professoren

Prof. Dr. Tim Aschmoneit

Studienberatung Informations- und Kommunikationstechnologie

Kommunikationstechnologie, Mobilkommunikation

Raum D 312

Tel. 0461 805 1766

tim.aschmoneit@hs-flensburg.de

 

Prof. Dr. Sven Bertel

Usability

Raum D 213

Tel. 0461 805 1708

sven.bertel@hs-flensburg.de

 

Prof. Dr. Jan Christiansen

Studiengangsverantwortung
Studienberatung

Algorithmen, funktionale Programmierung

Raum A 206

Tel. 0461 805 1668

jan.christiansen@hs-flensburg.de

 

Prof. Dr. Sebastian Gajek

Studiengangsverantwortung

IT-Sicherheit, Kryptografie

Raum D 315

Tel. 0461 805 1737

gajek@hs-flensburg.de

https://www.itsc.inf.hs-flensburg.de/

 

Prof. Dr. Masumi Kersken

Mathematik, Kryptologie

Raum D 347

Tel. 0461 805 1362

kersken@hs-flensburg.de

 

Prof. Dr. Klaus-Dieter Kruse

Praktikumsbeauftragter

Kommunikationstechnologie

Raum D 215

Tel. 0461 805 1384

klaus-dieter.kruse@hs-flensburg.de

 

Prof. Dr. Michael Teistler

Medieninformatik, Human-Computer Interaction, medizinische Visualisierung

Raum A 218a

Tel. 0461 805 1370

teistler@hs-flensburg.de

 

Prof. Dr. Wolfgang Tepper

Studienberatung Web- und Softwaretechnologie

Programmieren, Webtechnologien

Raum A 119

Tel. 0461 805 1358

tepper@hs-flensburg.de

 

Lehrkräfte für besondere Aufgaben

Nele Kattelmann, B.Sc.

Kreativitätstechniken, Kommunikation, Präsentation

Raum A 120

Tel. 0461 805 1517

nele.kattelmann@hs-flensburg.de

 

Oliver Preikszas, B.Sc.

Informatik, Programmieren

Raum D 349

Tel. 0461 805 1500

preikszas@hs-flensburg.de

 

Dr. Parissa Sadeghi

Programmieren, funktionale Programmiersprachen, theoretische Informatik

Raum D 348

Tel. 0461 805 1233

sadeghi@hs-flensburg.de

 

Benjamin Schulz, B.Sc.

Programmieren, Datenbanken

Raum A 6

Tel. 0461 805 1320

benjamin.schulz@hs-flensburg.de

 

Inga Steindorf, B.A.

Fachenglisch

Raum D 24

Tel. 0461 805 1672

inga.steindorf@hs-flensburg.de

 

Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Alby Irawan, M.Sc.

IT-Sicherheit, Mobile Computing

Raum D 319

Tel. 0461 805 1761

irawan@hs-flensburg.de

 

Dipl.-Stat. Regine Neumann

Mathematik

Raum D 344

Tel. 0461 805 1322

neumann@mathematik.hs-flensburg.de

 

Sascha Reinhold, M.A.

Human-Computer Interaction, Usability Engineering

Raum V 1.16

Tel. 0461 48161 116

sascha.reinhold@hs-flensburg.de

 

Vanessa Schomakers, B.A.

Human-Computer Interaction, Usability Engineering

Raum V 1.16

Tel. 0461 48161 116

vanessa.schomakers@hs-flensburg.de

 

Dipl.-Math. Jochen Stamp

Mathematik, Computernetzwerke

Raum D 343

Tel. 0461 805 1354

stamp@hs-flensburg.de

 

Mitarbeiter

Dipl.-Ing. Norbert Fuchs

Kommunikationstechnologie

Raum D 216

Tel. 0461 805 1722

norbert.fuchs@hs-flensburg.de

 

Dipl.-Ing. Hans-Friedrich Gondesen

Informatik

Raum A 120a

Tel. 0461 805 1289

hans.gondesen@hs-flensburg.de

 

Dipl.-Ing. Ulrich Schwär

Kommunikationstechnologie

Raum D 317

Tel. 0461 805 1765

schwaer@hs-flensburg.de

 

Dipl.-Inform. Arnold Willemer

Informatik, Programmieren

Raum D 220

Tel. 0461 805 1749

arnold.willemer@hs-flensburg.de

 

Lehrbeauftragte

Tommy Dittloff, B.Sc.

Raum D 220

Tel. 0461 805 1723

tommy.dittloff@hs-flensburg.de

 

Dany Heck

Kreative Prozesse

 

Prof. Dr. Hans Werner Lang

Algorithmen, theoretische Informatik, Kryptografie

lang@hs-flensburg.de

http://www.inf.fh-flensburg.de/lang

 

Prof. Dr. Tadeus Uhl

Kommunikationstechnologie

Raum D 314

Tel. 0461 805 1763

tadeus.uhl@hs-flensburg.de

 

Prof. Dr. Milena Zachow

Softwaretechnik, Web-Engineering, Datenbanken

zachow@hs-flensburg.de